Личен лексикон

 

  Ц: ЦАПНАТА

1.  

Тој е умник.
Затапил мозок ко толчник.

Тој е катник.
Залутал в срце ко скитник.

Тој е песјак.
Се зарил во коски ко дивјак.

2.

Тој е палец.
Како гаталец води еден паталец.

Тој е показалец.
Везден покажува вистински правец.

Тој е чулец.
По телово размазен летувалец.

 

                             З: ЗАГЛАВЕНА                       [CLICK]

1.   

Тој е вечна поетски сплет за еден мрачен поет.

Го превртува низ мечтите,
Го проверува низ зборовите,
Го проветрува низ зглавје хартија.
А, песната ко пролетен повев, провејува низ помените.
 

2.

Тој е поет заробен во еден бесценет сонет.

Низ него брза од брда зборој гонет
И од стихии на стихот ненаклонет
Да ги врзе сите в брак озаконет.
Во тој проклет сонет, за него бесценет.

                            Р: РЕЛИГИОЗНА                 [CLICK]

1.

                                                                                1. Тој е Бог што ги симна сите долу;
                                                                                2. Ги стори прости луѓе, а не идоли;
                                                                                3. Од почит го в немост словам;
                                                                                4. И в недела, без дела славам;
                                                                                5. Ко родител со чест го гледам;
                                                                                6. Со чедна мисла сегде следам;
                                                                                7. Други љубам, не прељубувам;
                                                                                8. Љубов дaвам, не приграбувам;
                                                                                9. Во чиста љубов, лага не кажувам;
                                                                               10. За туѓо не се прелажувам,
                                                                                    око настрана не залажувам.

   Тој е моја причина за сите 10 Божји заповеди.

    2.

                                                                                1. Го јадам од внатре, ненаситно;
                                                                                2. Го голтам нервозно, рапидно;
                                                                                3. Го  цицам без мера, наврапито;
                                                                                4. Го ждерам лакомо и на сито;
                                                                                5. Останки глодам лено, а опитно;
                                                                                6. И ги чувам завидливо, ситно;
                                                                                7. Горделиво висната над парчето битно.


Тој е моја причина за сите 7 Смртни гревови.

                            Ѓ: ЃАВОЛЕСТА                     [CLICK]

1.

Тој е певец со очи:
Mилозвучен повик од погледот точи

Тој е патник со дланки:
По знајни и незнајни предели од моите длапки

2.

Тој е очевидец со уста:
Подзинува, кога по тело минува

Тој е сликар со стапала:
На знајни и незнајни предели од нашите стапалки

                             П: ПОСВЕТЕНА                   [CLICK]

1.

Тој е една точка, една самотничка
за дневниот престој во свеста

Тој е две точки, две близни близначки
за ноќниот престој во потсвеста

Тој е три точки, три скитнички
за сите недоречености во
двојството на мојот живот

 

2.

Тој е свест што се качи ко закачка
во секоја мисловна точка и подточка

Тој е подсвест што се точи и источка
во две точки: залез-западна, разден-источна

Тој е живот што пред очи се преточи
во три точки: старска, млада и почетничка